Thursday, May 15, 2008

Muhabbet is kader bi aasan nahi hooti

Muhabbet is kader bi aasan nahi hooti
Ya aik jumlay main bayain nahi hooti

“Mujhey tum say muhabet hai” ya kh dayna
Is k khnay main koi jaan nahi hooti

Muhabet ka din Mukarar kernay waloon
Ya Aik din main jawan nahi hoti

Zamanay lagtay hain tu dikhti hai aik soorat
Her soorat main ya aayan nahi hooti

Her din Muhabbet ka banaloo ay ZEE
Kismet isi din tu meharban nahi hooti